Author: admin

İstanbul’un Modernleşme

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıldaki modernleşme süreci, seyahat ve konaklama sisteminde de önemli değişikliklere sebep olmuş tur ve bu değişim kaçınılmaz olarak konaklama yapılarının biçimlenmesini de etkilemiştir. İstanbul’da ilk modern otel örnekleri 1840 tarihinden itibaren Galata ve Pera’da açılmış, daha sonra Eminönü, Kadıköy, Boğaziçi, Adalar ve dönemin yeni gelişen bölgeleri olan Şişli, Feriköy ve Yeşilköy’de hizmet […]
Read more

Pendik Tarihi

Çok eski bir yerleşim yeri olduğu bilinen Pendik’in bilinen en eski adı Pantikapaion’dur. Bizans Döneminde “her tarafı surlarla çevrili” anlamını taşıyan Pantecion, Latin egemenliğinde ise “duvar” anlamına gelen Peninda-kot ismini almıştır. Bu da bizi, Pendik’in egemen olan devletlerce bir savunma hattı olarak kullanıldığı bilgisine götürür. Pendik’e beş köy, beş burun, beş çıkıntı, beş balıkçı köyü […]
Read more

Sanayi Çağı’nda İstanbul

İstanbul miladın 4. yüzyılından beri hakkıyla “metropolis mundi” konumundadır. Kentin yaşam biçiminde/fizik doku ve mekân organizasyonunda Bizans ve Osmanlı dönemlerinde büyük değişiklik olduğunu söylemek güçtür. İstanbul iki cihan uygarlığının birbirine benzeşmesi ve özgün renklerini sergilemekle 16. yüzyılı bir caput mundi olarak yaşadı. Ancak 18. ve özellikle 19. yüzyılda yaşam biçimi ve fizik yapısında temel değişmeler […]
Read more

Atatürk’ün Yazarlığı Ve Gazeteciliği

Kemal Arı· Özet Mustafa Kemal Atatürk’ün en az bilinen yanlarından birisi, onun yazarlığı ve gazeteciliğidir. Saptayabildiğimize göre O, 14 ayrı kitap yazmış bir yazardır. Bu düzeye gelinceye dek Atatürk, büyük bir okuma tutkusuna kapıldı. Öğrencilik yıllarından sonra sosyoloji, kültür, eğitim, tarih, edebiyat üzerine yazılmış pek çok kitabı okuyarak, düşünce dünyasını besledi. O’nun yazdığı kitaplar arasında, […]
Read more

ATATÜRK’ÜN MÜZİK DEVRİMİ

ATATÜRK’ÜN MÜZİK DEVRİMİ C. Hakan Çuhadar Çukurova Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, chcuhadar@gmail.com ÖZET Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti kurarken gerçekleştirmek istediği en önemli devrimlerin başında müzik devrimi gelmektedir. Atatürk bu devrimi gerçekleştirmek için de batının önemli müzik kurumlarının benzerlerini Türkiye’de de kurarak, müzik sanatında ve müzik eğitiminde ilerlemenin önünü açacak girişimlerin öncülüğünü […]
Read more

ATATÜRK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRKÇE DEVRİMİ

ATATÜRK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRKÇE DEVRİMİ* Atatürk, Turkish Republic and Reform of Turkish Mustafa ÖNER* ÖZ Araştırmanın Temelleri Atatürk ilke ve devrimleri; Türk devrimi, Türk dili ve Türk Dil Kurumu ile ilgili Atatürk ve sonrası yazarlar ve eserler Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde 1925 yılından […]
Read more
Eryaman Escort